โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น [1040409001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 27/09/2560
การดำเนินการต้องใช้คิวรีที่สามารถอัปเดตได้
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]